Cialis Original på ett onlineapotek utan recept

Cialis Original är ett patenterat läkemedel med tadalafil som har tillverkats av Eli Lilly (USA) sedan 2003. När man utvecklade formeln för det nya läkemedlet genomfördes långsiktiga kliniska studier med mer än 3 000 personer. Det har alltså visat sig att Cialis Original är effektivt och säkert vid behandling av erektil dysfunktion. Du kan köpa tabletterna i Sverige från vårt onlineapotek. Vi garanterar snabb leverans – endast 4-7 dagar. Den höga leveranshastigheten uppnås med hjälp av en välutvecklad logistik som gör att beställningen levereras till köparen från lager inom EU:s territorium.

Köp Cialis Original från vårt onlineapotek

Du kan köpa Cialis Original fritt på nätet. För att undvika risken att köpa en produkt av låg kvalitet rekommenderar vi dock att du köper denna produkt från vårt onlineapotek. Förutom en garanterat säker och högkvalitativ produkt får kunden också tillgång till:
 • ett stort urval av olika läkemedel för korrigering av styrkan;
 • kostnadsfri rådgivning om val av läkemedel;
 • bekväm och snabb betalning av varor;
 • bekväm gratis eller betald leverans (inom 4-7 dagar) av läkemedel i hela Sverige, som utförs från lager med läkemedelsprodukter i hela Europeiska unionen;
 • ett flexibelt system med rabatter och bonusar för stamkunder.

Cialis Original

Fosfodiesterashämmaren tadalafil ingår i Cialis Original tabletter. Denna aktiva ingrediens i läkemedlet kan slappna av i blåsans och prostatans muskler. Detta leder till att könsvävnaden slappnar av och fylls med blod, vilket normaliserar blodcirkulationen. Detta leder till en lång och stadig erektion. Cialis Original skiljer sig från andra potenshöjande läkemedel genom att det har en mycket lång verkningstid – cirka 36 timmar. Dessutom skiljer sig läkemedlet från de andra genom att det ger färre biverkningar när det tas.

Indikationer för att ta Cialis Original

Huvudsyftet med att ta Cialis Original är etablerad och bekräftad erektil dysfunktion av olika etiologier. Det ursprungliga läkemedlet kommer effektivt att klara av de inledande och måttliga stadierna av sjukdomen. För behandling av allvarliga former av erektil dysfunktion är läkemedlet inte förskrivet. Förutom behandlingen av erektil dysfunktion ingår Cialis Original-tabletter i den komplexa behandlingen av patienter vid behandling av följande sjukdomar:
 • adenom i prostatan;
 • grad I pulmonell arteriell hypertension;
 • prostatahyperplasi (godartad).

Kontraindikationer för användning av tabletter

Läkemedlet får inte förskrivas till tonåriga män eller äldre män (över 85 år). Dess effekter har inte undersökts i dessa åldersgrupper. Dessutom är det mer sannolikt att biverkningar uppstår om en man har en historia av minst en kontraindikation för användning av Cialis Original:
 • retinitis pigmentosa, näthinneavlossning eller näthinnedystrofi;
 • allvarlig kardiovaskulär sjukdom – akut hjärtsvikt, hjärtinfarkt eller stroke (under de senaste sex månaderna), arteriell hypotoni eller hypertoni;
 • svår lever- eller njursjukdom;
 • cancersjukdomar och tumörer.
Förutom ett antal sjukdomar bör du inte ha något av följande kroppstillstånd för att kunna ta Cialis Original på ett säkert sätt.
 • allergisk reaktion eller individuell intolerans mot ett av ämnena i läkemedlet;
 • benägen att drabbas av priapism, fibros eller medfödd krökning av penis.

Dosering och rekommendationer för Cialis Original

Cialis Original finns som en avlång gul filmdragerad tablett. Du bör ta läkemedlet med vatten 10-30 minuter före det planerade samlaget. Efter absorption är tabletternas verkningstid 36 timmar. Cialis Original är ordinerat för patienter som ska ta en gång om dagen i en av fem doser:
 • 20 mg är standarddosen för friska patienter som inte har några kontraindikationer för att ta det.
 • 2,5-5 mg är den lägsta dosen som föreskrivs för behandling av erektil dysfunktion. Behandlingstiden varierar mellan 1 och 2 månader. När ett stabilt positivt resultat uppnås, upphör läkemedlet helt och hållet. Om resultatet inte uppnås, avbryts läkemedlet under samma period som det togs som en kurs. En paus mellan behandlingarna är nödvändig för att undvika risken för beroende. När denna tid har gått ut upprepas behandlingen.
 • 5-10 mg – förskrivs till patienter med lätt till måttligt nedsatt njur- och leverfunktion och till patienter som tar ketokonazol- eller ritonavirbaserade läkemedel.
 • 40 mg är den högsta dosen av Cialis Original. Det ordineras av en läkare som en del av en komplex terapi vid behandling av godartad prostatahyperplasi hos män. Det är önskvärt att ta läkemedlet i en hög dos samtidigt med mat för att minimera förekomsten av biverkningar från mag-tarmkanalen.

Kombination av Cialis Original med andra läkemedel, mat, dryck

Cialis Original innehåller ämnet tadalafil, som kan försämra de aktiva ämnenas absorptionskinetik och orsaka biverkningar och andra negativa reaktioner i kroppen när det kombineras med vissa andra läkemedel. Därför bör patienten inte ta följande läkemedel i kombination med tadalafil.
 • alfa-adrenoblockerare, kraftfulla CYP3A-hämmare;
 • itrakonazol, ketokonazol;
 • medicinska nitrater;
 • riociguat.
Läkemedlet kan tas på tom mage för snabbare absorption och assimilering av den aktiva ingrediensen. Det finns inga särskilda rekommendationer för att kombinera Cialis Original med mat. Läkemedlet kan tas även med fet mat. Du bör dock vara försiktig när du kombinerar tabletterna med grapefruktjuice. Denna dryck innehåller ett ämne som kraftigt ökar koncentrationen av tadalafil i blodet, vilket gör att risken för överdosering är stor. Därför är det bättre att ta medicinen med rent vatten. Det rekommenderas också att du undviker alkohol under dagen då du tar medicinen eftersom det kan minska effekten av tabletterna.

Cialis Original utan recept

Det är inte lätt att köpa Viagra original på internet. Detta beror på att samvetslösa tillverkare har börjat producera mycket liknande förfalskningar till ett högt pris. Vårt onlineapotek erbjuder dock exakt den ursprungliga medicinen, vars äkthet bekräftas av lämpliga dokument från den amerikanska tillverkaren Pfizer. Du kan köpa Viagra Original på vårt onlineapotek utan recept. Detta alternativ är relevant för män som inte går till läkaren för att få en diagnos på grund av fysiskt eller psykiskt obehag. Endast en undersökning av en läkare kan dock eliminera risken för biverkningar på grund av fel dosering av läkemedlet. Även diagnostik hos en specialist hjälper till att utesluta allergier från att ta läkemedlet hos patienten och inkompatibilitet med andra läkemedel, om en man tar andra typer av läkemedel.

Biverkningar

Om Viagra Original tas av en patient som har kontraindikationer eller inte följer doseringen av läkemedlet kan det leda till ett brett spektrum av obehagliga biverkningar.
 • störningar i hjärtrytmen, takykardi, blodtrycksinstabilitet, näsblod, vaskulär trombos, hjärtsvikt, stroke;
 • trivsel, smärtsam urinering, lätt svullnad i könsorganen, försämrad utlösning;
 • svimning, astmaattacker, återkommande kramper;
 • nästäppa, andfåddhet, hosta, muntorrhet, stomatit;
 • frossa, svullna slemhinnor, överdriven svettning;
 • illamående, kräkningar, magbesvär, gastrit;
 • sömnighet, ataxi, skakningar, depression, sömnbrist;
 • hudutslag, klåda, dermatit, herpetiska manifestationer;
 • rinnande eller torra ögon, överkänslighet mot ljus;
 • smärta och rodnad i ögonen, ljud och smärta i öronen;
 • artros, artrit, artrit, försämring av giktartrit, synovit;
 • bensmärta, bröst- och buksmärta.
De angivna biverkningarna är vanligtvis övergående och försvinner utan användning av medicinen. Men om biverkningarna kvarstår i mer än fyra timmar och patientens allmänna välbefinnande under denna tid blir allt sämre, bör du definitivt söka hjälp på sjukhuset. Genom att köpa Cialis Original från ett onlineapotek får mannen ett läkemedel som är effektivt i sammansättning och verkan. Fördelarna är också det lägre priset, det faktum att du kan köpa det på ett apotek med 4-7 dagars leverans i Sverige och läkemedlets höga kvalitet, vilket bekräftas av ett relevant dokument.